תמונות אינדקס
על מנת לצפות בתמונות בהגדלה ובתמונה המלאה יש ללחוץ על התמונות הקטנות (חלק מהתמונות מופיעות חתוכות)

נתן חרובי חווה חרובי

נתן בן 18 לפני עלותו ארצה
1905

חוה בת 20 לפני עלותה ארצה
1912

נתן וחוה בחוות מגדל
1913

פועלות בחוות מגדל
לכתבה ב"דבר הפועלות 3-4 1969"
1914

נתן חרובי לתמונה הגדולה ורשימת המשתתפים שרה חרובי

נתן ירקן ב"כנרת"

1915

ועידת התאחדות הכללית של פועלי ארץ ישראל
חיפה כ"ח בסלו תרפ"א | צלם צ. פייגין
לחץ כאן לרשימת כל המשתתפים

נתן וחוה עם בתם הבכורה שרה

1920

חוה חרובי

1922

אספת הנבחרים הראשונה ליהודי א"י

1934 נתן וחווה חרובי

1936 נתן חרובי עם חוה ב"בורסה" לירקות

1936 נתן חרובי עם חוה ב"בורסה" לירקות

 

נתן חרובי ב"בורסה" לירקות

1963 בחזרה אל כביש טבריה-צמח

 

1963 בחזרה אל כביש טבריה-צמח

1963 בחזרה אל כביש טבריה-צמח

 


לקבלת העתק מסמכים מקוריים באיכות גבוהה יותר, או לכל נושא אחר אשר קשור לתולדות משפחת חרובי | נא ליצור קשר עם זיוית כהן אבירם במייל: ארכיון חרובי

© כל הזכויות שמורות למשפחת חרובי