יומן מצומצם
זהו יומנו של נתן חרובי בכתב הידו, נמצא בעזבונו ובו סיכם כל שנה את הדברים שנראו בעיניו חשובים. יומן בפורמט PDF


לקבלת העתק מסמכים מקוריים באיכות גבוהה יותר, או לכל נושא אחר אשר קשור לתולדות משפחת חרובי | נא ליצור קשר עם זיוית כהן אבירם במייל: ארכיון חרובי

© כל הזכויות שמורות למשפחת חרובי