עץ המשפחה - "דור המדבר"


בוקסר יוסף                    
שנים:
פרטים: עיירה פהוסט, ליד פינסק, תלמיד חכם ומלמד
  נתן חרובי בוקסר הינדה שוורצמן רוזה חסיה (חסיקה) פייגל נימצוביץ בוקסר משה | בלה חרובי יצחק | חנה למדוויס אהרון בוקסר גדליה | חוה
    שנים:
פרטים: נשארה ברוסיה
ילדים:
בריה
סשה
בת נוספת
שנים:
פרטים: לנינגרד
ילדים:
לאה (ברזיל),
יעקב רוסטר וגיסיה (ברור חיל)
שנים:
פרטים: גרה בכפר אז"ר
ילדים:
פנחס נימצוביץ | אסתר
נחמה שיינטוב | יעקב
יהודית קנט | יעקב
חנה זוהר | מוסה
שנים:
פרטים: גרה בכפר אז"ר
ילדים:
פנחס נימצוביץ | אסתר
נחמה שיינטוב | יעקב
יהודית קנט | יעקב
חנה זוהר | מוסה
שנים:
פרטים: עלה לארץ
ילדים:
חנה
אסתר כהנא | יעקב
שלומית ומישקה
רחל גפני
שנים:
פרטים: עלה לארץ 1921 עם משפחתו ואמו פסיה, עבד בחברת החשמל בחיפה ובתל-אביב
ילדים:
ציפורה גלעדי | יהודה
חיה מילו | גבי
בלומה בר רצון | ישראל
יהודית (דיטה) קרול | דב
שנים:
פרטים:
ילדים:
חסיה
שנים:
פרטים:
הגר לארה"ב
ילדים:
יוסקה
גיטליה
בת נוספת
בוקסר פסיה  
שנים:
פרטים: סוכנת של גני ירק ופרי.
 
                     
פסח אפריים                    
שנים:
פרטים: בא מרוסיה לחוטין, עבד בכלבו לצעיים.
  חוה פסח ברנשטיין אטל | צבי פיכמן ציפורה | צבי לרנר מניה | שלמה וייסר פרידה | דוד      
    שנים:
פרטים:
ילדים:
שרה וייסר | חיים
ריטה לווין | אלי
שנים:
פרטים: עלתה לארץ
ילדים:
אליעזר - מת בטביעה בדרך לארץ
אריה פיכמן | יפה
מיכה - נהרג ברמת הגולן
מילי וחנה
שנים:
פרטים: עלתה לארץ
ילדים:
שרה כהנא | ברוך
מיקי
אברהם לרנר | רות
מיכאל ורבקה
שנים:
פרטים: הכירו בבית חרובי בבורוכוב והתחתנו.
ילדים:
גדעון וייסר | מריים
יוחאי, אבי - נפטר בגיל צעיר
אברהם וייסר נהרג במלחמת
השחרור בקרב על הקטמונים
עופרה פויירשטיין | צבי
נפטרה בגיל צעיר
רוני ואייל פויירשטיין
     
פסח שרה        
שנים:
פרטים: מאוד דתיה, מביון עיירה יהודית ליד וינה. גדלה בחצר הרבי. נפטרה בגיל יחסית צעיר.
       

לקבלת העתק מסמכים מקוריים באיכות גבוהה יותר, או לכל נושא אחר אשר קשור לתולדות משפחת חרובי | נא ליצור קשר עם זיוית כהן אבירם במייל: ארכיון חרובי

© כל הזכויות שמורות למשפחת חרובי