עץ משפחה - דור המייסדים


נתן חרובי
         
 
שרה - 1918
יוסף - 1921
בת שבע - 1924
יעקב - 1926
חוה חרובי (פסח)
         
   
   

לקבלת העתק מסמכים מקוריים באיכות גבוהה יותר, או לכל נושא אחר אשר קשור לתולדות משפחת חרובי | נא ליצור קשר עם זיוית כהן אבירם במייל: ארכיון חרובי

© כל הזכויות שמורות למשפחת חרובי