אינדקס מסמכים מקוריים - המסמכים מוגשים באיכות אשר ניתן לקרוא ולהבין אותם היטב. חלק מהמסמכים מוגשים אף מוקלדים. כמו כן ניתן להזמין צילומים מהמסמכים המקוריים. צרו קשר

פרקי חיים שאלון לותיקי העליה הראשונה והשניה מתוך "גן-הירק" חוברת שימושית לגדול ירקות  

פרקי חיים - נכתבו על ידי נתן חרובי על עשייתו, חוויותיו ופועלו מיום עלליתו לארץ ישראל
מסמך מקורי | מסמך מוקלד

הסתדרות העובדים הכללית בארץ ישראל
ארכיון ומוזיאון של תנועת העבודה
שאלון לותיקי העליה הראשונה והשניה
חלק א' | חלק ב'

מתוך "גן-הירק" חוברת שימושית לגדול ירקות
פרק 3 - ירקות שוק בסביבת הכנרת מאת נתן חרובי
שנת 1913
מסמך מקורי | מסמך מוקלד

 
הועד הזמני של יהודי ארץ-ישראל אסיפת הנבחרים הראשונה של יהודי א"י אסיפת הנבחרים הראשונה של יהודי א"י התאחדות ציונית - סוציאלית של פועלי ארץ - ישראל

הועד הזמני של יהודי א"י
תעודה המעידה על הבחרו של נתן חרובי כציר לאסיפת הנבחרים הראשונה של יהודי א"י
שנת 1921

אסיפת הנבחרים הראשונה של יהודי א"י
מושב שני

אסיפת הנבחרים הראשונה של יהודי א"י
מושב שלישי

התאחדות ציונית - סוציאלית של פועלי ארץ - ישראל
"אחדות העבודה"

התארגנות להתישבות ב"חמרה" מפת הגליל הצפוני מפת הגליל הצפוני חריש אדמות חמרה

התארגנות להתישבות ב"חמרה"
מכתב ממשה שפירא לגרפינקל בשנת 1919
מסמך מקורי | מסמך מוקלד

מפת הגליל הצפוני

הישוב היהודי ב - תר"פ (1920)

חריש אדמות חמרה
צולם בשנת 1920
מסמך מקורי | מסמך מוקלד

Certificate of Attorney - אחדות העבודה פונה לממשל הבריטי לשם קבלת עבודת כביש טבריה - צמח אישור ממשלת המנדט הבריטי לסלילת כביש טבריה - צמח חשבון קניות עבור צרכי סלילת כביש טבריה-צמח בדרך לסגירת ההתקשרות לסלילת כביש טבריה - צמח

Certificate of Attorney - אחדות העבודה פונה לממשל הבריטי לשם קבלת עבודת כביש טבריה - צמח
01/06/1920

אישור ממשלת המנדט הבריטי לסלילת כביש טבריה - צמח
09/06/1920

חשבון קניות עבור צרכי סלילת כביש טבריה-צמח
מסמך מקורי

בדרך לסגירת ההתקשרות לסלילת כביש טבריה - צמח
מכתב ל"ועד הצירים" מאת נתן חרובי ואברהם הרצפלד בשם ההסתדרות החקלאית

הצעת נתן חרובי לבניית האוניברסיטה העברית בהר הצופים י-ם תשובה לנתן חרובי מהסתדרות העובדים העברים - "הוד הפועל" - לבקשת ההתפטרות שלו

נשלח ע"י נתן חרובי למרכז לעבודות צבוריות ובנין – מנהל משרד לעבודות ציבוריות בירושלים
14.9.25
מקורי א' | מקורי ב' | מסמך מוקלד

הצעת נתן חרובי לבניית האוניברסיטה העברית בהר הצופים י-ם
18.1.24
מקורי א' | מקורי ב' | מסמך מוקלד

הזמנה לנתן חרובי לישיבת הסתדרותהעובדים העברים - המשרד לעבודות צבוריות ובנין בנושא "סוללבונה"
13.12.23
מסמך מקורי | מסמך מוקלד

תשובה לנתן חרובי מהסתדרות העובדים העברים - "הוד הפועל" - לבקשת ההתפטרות שלו
ט' באייר תרפ"א
מסמך מקורי

יסוד "הסתדרות העובדים" - 1926 ראשוני העליה להתישבות בכפר יחזקאל כפר יחזקאל מזמין את נתן חרובי ליטול חלק בספר היובל

יסוד "הסתדרות העובדים"
1926
מסמך מקורי | מסמך מוקלד

ראשוני העליה להתישבות בכפר יחזקאל
1921 | 1961
מסמך מקורי

כפר יחזקאל מזמין את נתן חרובי ליטול חלק בספר היובל
1946
מסמך מקורי | מסמך מוקלד

מניית יסוד של " סולל בונה"
01/04/1925
מסמך מקורי

דיווח של נתן חרובי במכתב למשפחה על מטען פירות וירקות מרשים בדרך לאירופה - 1925 דיווח של נתן חרובי במכתב למשפחה על מטען פירות וירקות מרשים בדרך לאירופה - 1925 דיווח של נתן חרובי במכתב למשפחה על מטען פירות וירקות מרשים בדרך לאירופה - 1925 דיווח של נתן חרובי במכתב למשפחה על מטען פירות וירקות מרשים בדרך לאירופה - 1925

דיווח של נתן חרובי במכתב למשפחה על מטען פירות וירקות מרשים בדרך לאירופה - 1925
מסמך מקורי | מסמך משוכתב

חוזה בין נציגי "המרכז החקלאי" להנהלה הציונית - לשיווק תוצרת הישובים החקלאיים לחו"ל - 1926
מקורי א' | מקורי ב' | מסמך מוקלד

אישור החוזה בין נציגי "המרכז החקלאי" להנהלה הציונית - לשיווק תוצרת הישובים החקלאיים לחו"ל
מסמך מקורי | מסמך מוקלד

טלגרמה (מברק) מנתן חרובי מוינא לעיתון דבר על הצלחת המשלוח הראשון של כרובית לגרמניה - 1926
מסמך מקורי | מסמך מוקלד

דיווח של נתן חרובי במכתב למשפחה על מטען פירות וירקות מרשים בדרך לאירופה - 1925 דיווח של נתן חרובי במכתב למשפחה על מטען פירות וירקות מרשים בדרך לאירופה - 1925 דיווח של נתן חרובי במכתב למשפחה על מטען פירות וירקות מרשים בדרך לאירופה - 1925 דיווח של נתן חרובי במכתב למשפחה על מטען פירות וירקות מרשים בדרך לאירופה - 1925

כתבה בעיתון דבר על יצוא הירקות ופירות לאירופה, מספר ימים לאחר קבל הטלגרמה מנתן חרובי - 1926
מסמך מקורי | מסמך מוקלד

"המשביר" הצעה למדור המחלקה לתוצרת
מאת: נתן חרובי - 1926
מסמך מקורי | מסמך מוקלד

ויסות התוצרת החקלאית, הפניית החקלאים לגידולים כדאיים יותר - 1926
מסמך מקורי

שוקי חוץ לארץ לביכורי הירקות שלנ
1923 - 1926
מסמך מקורי | מסמך מוקלד

דיווח של נתן חרובי במכתב למשפחה על מטען פירות וירקות מרשים בדרך לאירופה - 1925 דיווח של נתן חרובי במכתב למשפחה על מטען פירות וירקות מרשים בדרך לאירופה - 1925 דיווח של נתן חרובי במכתב למשפחה על מטען פירות וירקות מרשים בדרך לאירופה - 1925 דיווח של נתן חרובי במכתב למשפחה על מטען פירות וירקות מרשים בדרך לאירופה - 1925

מניית יסוד של "המשביר" על שם נתן חרובי
1923
מסמך מקורי

מכתב נתן לחוה - מירושלים לכפר יחזקאל
ט"ז סיון תרפ"ב - 1922
מקורי א' | | מקורי ב' | | מסמך מוקלד

מכתב לנתן מחוה - לירושלים מכפר יחזקאל
סוף אלול תרפ"ב - 1922
מקורי א' | | מסמך מוקלד

שוקי חוץ לארץ לביכורי הירקות שלנ
1923 - 1926
מסמך מקורי | מסמך מוקלד

  דיווח של נתן חרובי במכתב למשפחה על מטען פירות וירקות מרשים בדרך לאירופה - 1925 דיווח של נתן חרובי במכתב למשפחה על מטען פירות וירקות מרשים בדרך לאירופה - 1925 דיווח של נתן חרובי במכתב למשפחה על מטען פירות וירקות מרשים בדרך לאירופה - 1925

 

מניית בכורה של "בנק זרובבל" על שם נתן חרובי
20 לינואר 1932
מסמך מקורי

ויסות התוצרת החקלאית, הפניית החקלאים לגידולים כדאיים יותר - 1926
מסמך מקורי

שוקי חוץ לארץ לביכורי הירקות שלנ
1923 - 1926
מסמך מקורי | מסמך מוקלד


לקבלת העתק מסמכים מקוריים באיכות גבוהה יותר, או לכל נושא אחר אשר קשור לתולדות משפחת חרובי | נא ליצור קשר עם זיוית כהן אבירם במייל: ארכיון חרובי

© כל הזכויות שמורות למשפחת חרובי