"גדוד העבודה - ע"ש יוסף טרומפלדור"

הקמת "גדוד העבודה" צמחה והתחרשה במהלך העבודות על כביש טבריה - צמח. גדוד שוויוֹני, שפלוגותיו יתפזרו בארץ ויעסקו בכל מלאכות הבנין והשדה, צבא מגויס של בונים. היתה שעה גדולה והכל הרגישו, כי כאן, על כביש זה, בין טבריה וצמח נולד מפעל גדול.

ב"א באלול תר"ף, במלאות חצי שנה לנפילתו של טרומפלדור, יצא הקול במחנה, כי הקרימצ'אים, חבורות "החלוץ" וקבוצות אחרות מתכנסים ליד המרחצאות החמים כדי להקים את "גדוד העבודה". הפסיקו הכל את עבודתם בצהרים, למגינת לבו של תומשוב, לבשו בגדים של שבת ויצאו חבורות-חבורות למקום הכינוס שלמרגלות ההר. על הבמה ישבו יהודה קופלביץ-אלמוג, ישראל שוחט איש "השומר" ויצחק לנדוברג. אנשי "השומר" והשוטרים היהודים של טבריה, מזוינים בנשק ורוכבי סוסים, סובבו את הבמה. משואות הועלו בהר ויהודה קופלביץ, עיניו יורקות אש ושערותיו מתבדרות ברוח, מכריז על הקמת "גדוד העבודה על-שם יוסף טרומפלדור". גדוד שויוֹני, שפלוגותיו יתפזרו בארץ ויעסקו בכל מלאכות הבנין והשדה, צבא מגויס של בונים. היתה שעה גדולה והכל הרגישו, כי כאן, על כביש זה, בין טבריה וצמח נולד מפעל גדול. עלתה האש בלפידים והרוח הכתה בפני האנשים העומדים בדומיה ומצפים לצו. אומר גרפינקל המתרגש לתומשוב: "נו, בכל-זאת, לא נורא להפסיד חצי יום עבודה." כי תומשוב דחק ודחק: לא להפסיק, לסלול, לסלול. מוכרחים להוכיח לכל, כי אני יודעים לסלול כביש – ובזמן. חרובי העיר, שהנה הם שלשתם, בני העליה השניה, "ותיקים", ובתחילה חששו, כי בני העליה השלישית ה"אלה", סוללי הכביש, אין בהם ממש, אין בהם אמונה והקרבה, כמו בדור הראשון. והנה, "לנגד עינינו הם כובשים מקום ופורצים דרך."

 
 
 

 

לקבלת העתק מסמכים מקוריים באיכות גבוהה יותר, או לכל נושא אחר אשר קשור לתולדות משפחת חרובי | נא ליצור קשר עם זיוית כהן אבירם במייל: ארכיון חרובי

© כל הזכויות שמורות למשפחת חרובי