אינדקס תמונות - אתרים ומקומות

האכסניה של חלוצי העליה השנייה בבואם ארצה "מלון חיים ברוך" גשר עץ להולכי רגל על הירדן

האכסניה של חלוצי העליה השנייה בבואם ארצה
"מלון חיים ברוך", רח' המרד מס' 12
1908

חוות מגדל
1913

חוות מגדל
1913

גשר עץ להולכי רגל על הירדן.
בתחילת סלילת כביש טבריה-צמח נבנה
במקומו גשר ברזל ובטון

חריש אדמות חמרה בעבודה בכביש "טבריה-צמח" כפר יחזקאל

חריש אדמות "חמרה"
1920

בעבודה בכביש "טבריה-צמח"
1920

כפר יחזקאל
1921

כפר יחזקאל
1921

כפר יחזקאל שכונת בורוכוב בראשיתה שכונת בורוכוב בראשיתה מיגדל המים - שכונת בורוכוב

הנחת אבן הפינה לשכונת בורוכוב בראשיתה
1922

הנחת אבן הפינה לשכונת בורוכוב בראשיתה
1922

שכונת בורוכוב בראשיתה
1922

בניית מיגדל המים - שכונת בורוכוב
1925

כפר יחזקאל    

הצרכניה הראשונה

 

לקבלת העתק מסמכים מקוריים באיכות גבוהה יותר, או לכל נושא אחר אשר קשור לתולדות משפחת חרובי | נא ליצור קשר עם זיוית כהן אבירם במייל: ארכיון חרובי

© כל הזכויות שמורות למשפחת חרובי