ועידת התאחדות הכללית של פועלי ארץ ישראל

חיפה כ"ח בסלו תרפ"א | צלם צ. פייגין
לחץ על הדמויות בתמונה על מנת לצפות בשמם והשתייכותם - נתמך ב IEבלבד הרשימה בחלק התחתון של העמוד מסודרת מלמעלה - למטה, משמאל לימין


יוסף גארפינקל (אחה"ע: כביש טבריה מגדל) לא ידוע (אחה"ע) א. ציזלינג (נספח אל החדשים, כביש עפולה) יוסף קליוואנר (הפה"צ: באר טוביה) לא ידוע אבא חושי (השה"צ) ש. צדוק (אחה"ע: ב"כ התימנים) א. יבלונקין ז"ל (אחה"ע, הגדוד העברי) לא ידוע לא ידוע חימ'קה קמנצקי -סלעם (אחה"ע:כביש טבריה) בנציון אידלנאנט (משרד הקפא"י) צבי שריבר (אחה"ע:טבריה) אהרון פרידמן (אחה"ע: תל אביב) יהודה הוכמן (איה"ע: אילת השחר) דוד הורוויץ (השומר הצעיר) דוד צירקין (אחה"ע קבוצת הר הכרמל) יצחק שוויגר (צ"צ: כביש טבריה) גרשון פינברג (אחה"ע,פועלי הדפוס בת"א) ברל כצנלסון ז"ל (אחה"ע) אברהם קריווצקי ז"ל (אחה"ע: כנרת) יעקב אפטר (הפועל הצעיר: דגניה) ברוך מאיר (אחה"ע:גדוד העבודה: מ-1923 ברוסיה) א.מ. קולר (אחה"ע: גן שמואל) נתן חרובי (אחה"ע: כביש טבריה מגדל) בנימין דרור (השוה"צ) מאיר יערי (השוה"צ) י. שפינצק (הפה"צ) נחמיה רבין (אחה"ע: חיפה) אריה אלויל (השוה"צ) יצחק שוויגר צ"צ: כביש טבריה) ד. קלעי (צ"צ:ב"כ החדשים ואחה"ע בועדת הבחירות) ד. רמז (אחה"ע) לוי ויניק (אחה"ע) טברסקי (הפה"צ) צבי יהודה (הפה"צ) הוגו ברגמן (הפה"צ) שמואל דיין (הפה"צ: דגניה) ב"צ צ'רנומורסקי - ישראלי (אחה"ע: כנרת) אריה זידל (אחה"ע: חיפה) יצחק וילקנסקי (הפה"צ) אליעזר שוחט (הפה"צ: מקוה ישראל) יוסף רבינוביץ (הפה"צ: מרחביה) י. לופבן (הפה"צ) יהודה קופלביץ (החלוץ: צ"צ: גדוד העבודה) יצחק קניבסקי (החלוץ: צ"צ: מקוה ישראל שמואל הפטר (אחה"ע) חיים פרידמן (צ"צ: גדוד העבודה) ד"ר שלמה בן יוסף הורביץ (השה"צ) ז. פיינשטיין (אחה"ע: אילת השחר) דוב רבין (צ"צ - החלוץ: חיפה - נצרת) זאב ברזילי ז"ל (צ"צ) משה שפירא (אחה"ע: טבריה) דוד כהן (החלוץ - צ"צ: טירה) שלמה-השל פרומקין (צ"צ: ב"כ החלוץ במזרח אירופה) יצחק רוזנטל (הנהלת ה"קונטרס") מ.לויצקי ז"ל (אחה"ע: אילת השחר) יעקב הורויץ (אורח, הפוה"צ, מ-1923 בחו"ל) א. איתיאל (אחה"ע: ראשון לציון) לא ידוע יששכר סיטקוב (אחה"ע: משרד לעבודות צבוריות) לוי שקולניק - אשכול (הפה"צ: דגניה ב') לא ידוע צבי קלמן (אחה"ע: זכרון יעקב) יצחק שפיגלמן - יציב (אחה"ע: החיילים המשוחררים) ד. בלוך (=א. בלומנפלד, אחה"ע) נ. בן דוד (אחה"ע: תל אביב) י. יודלביץ (אחה"ע) זכריה גלוסקא (הפה"צ: ב"כ התימנים) א. אורטנברג צבי ליברמן (הפה"צ) ש. ברלצקי (הפה"צ: רחובות) י. ארדשטיין (אחה"ע: חיפה) צבי לופט (הפה"צ: תל צור) לא ידוע לא ידוע שמעון קושניר (אחה"ע: בן שמו) מ. בוגדנובסקי (אחה"ע: ירושלים) לאה מרון (אחה"ע: כנרת) זאב פלר (אחה"ע: נס ציונה) רחל ינאית (אחה"ע) יצחק בן צבי (אחה"ע) ישראל שוחט (אחה"ע, גדוד העבודה) א. האפט (הפה"צ: דגניה ב') יעקב ריזיק (אחה"ע: פתח תקוה) יוסף הפטמן (אורח: ב"כ החלוץ בפולין) י. יערי - פולסקין (אורח) יעקב רושצ'וק (אורח: ב"כ החלוץ במזרח אירופה) גרשון זורקובסקי (הפה"צ: דגניה) מ. ישעיהו אל-בינגר (הפה"צ, אורח) לא ידוע יהודה קופלביץ (החלוץ: צ"צ: גדוד העבודה)
יהודה הוכמן
איה"ע: אילת השחר
אהרון פרידמן
אחה"ע: תל אביב
צבי שריבר
אחה"ע:טבריה
בנציון אידלנאנט
משרד הקפא"י
חימ'קה קמנצקי
סלעם אחה"ע:כביש טבריה
לא ידוע לא ידוע
יעקב הורויץ
אורח, הפוה"צ, מ-1923 בחו"ל
מ.לויצקי ז"ל
אחה"ע: אילת השחר
יצחק רוזנטל
הנהלת ה"קונטרס"
א. יבלונקין ז"ל
אחה"ע, הגדוד העברי
ש. צדוק
אחה"ע: ב"כ התימנים
אבא חוש
השה"צ
לא ידוע יוסף קליוואנר
הפה"צ: באר טוביה
א. ציזלינג
נספח אל החדשים, כביש עפולה
לא ידוע
אחה"ע
יוסף גארפינקל
אחה"ע: כביש טבריה מגדל
נתן חרובי
אחה"ע: כביש טבריה מגדל
יששכר סיטקוב
אחה"ע: משרד לעבודות צבוריות
לא ידוע א. איתיאל
אחה"ע: ראשון לציון
לוי שקולניק אשכול
הפה"צ: דגניה ב'
לא ידוע צבי קלמן
אחה"ע: זכרון יעקב
יצחק שפיגלמן - יציב
אחה"ע: החיילים המשוחררים
ד. בלוך
א. בלומנפלד, אחה"ע
נ. בן דוד
אחה"ע: תל אביב
י. יודלביץ
אחה"ע
זכריה גלוסקא
הפה"צ: ב"כ התימנים
א. אורטנברג צבי ליברמ
הפה"צ
ש. ברלצק
הפה"צ: רחובות
י. ארדשטיין
אחה"ע: חיפה
צבי לופט
הפה"צ: תל צור
לא ידוע לא ידוע
לא ידוע ישראל שוחט
אחה"ע, גדוד העבודה
א. האפט
הפה"צ: דגניה ב'
יצחק בן צבי
אחה"ע
רחל ינאית
אחה"ע
זאב פלר
אחה"ע: נס ציונה
לאה מרון
אחה"ע: כנרת
מ. בוגדנובסקי
אחה"ע: ירושלים
שמעון קושניר
אחה"ע: בן שמו
יעקב ריזיק
אחה"ע: פתח תקוה
יהודה קופלביץ
החלוץ: צ"צ: גדוד העבודה
יצחק קניבסקי
החלוץ: צ"צ: מקוה ישראל
שמואל הפטר
אחה"ע
חיים פרידמן
צ"צ: גדוד העבודה
ד"ר שלמה בן יוסף הורביץ
השה"צ
ז. פיינשטיין
אחה"ע: אילת השחר
דוב רבין
צ"צ - החלוץ: חיפה - נצרת
זאב ברזילי
צ"צ
משה שפירא
אחה"ע: טבריה
דוד כהן
החלוץ - צ"צ: טירה
שלמה-השל פרומקין
צ"צ: ב"כ החלוץ במזרח אירופה
יוסף הפטמן
אורח: ב"כ החלוץ בפולין 
י. יערי - פולסקין
אורח
יעקב רושצ'וק
אורח
גרשון זורקובסקי
הפה"צ: דגניה
מ. ישעיהו אל-בינגר
הפה"צ, אורח 
לא ידוע ש. זאבי
צ"צ: אורח
הוגו ברגמן
הפה"צ
שמואל דיין
הפה"צ: דגניה
ב"צ צ'רנומורסקי - ישראל
אחה"ע: כנרת
אריה זידל
אחה"ע: חיפה
יצחק וילקנסק
הפה"צ
אליעזר שוחט
הפה"צ: מקוה ישראל
יוסף רבינוביץ
הפה"צ: מרחביה
י. לופבן
הפה"צ
נחמיה רבין אחה"ע: חיפה אריה אלויל
השוה"צ
יצחק שוויגר
צ"צ: כביש טבריה
ד. קלעי
צ"צ:ב"כ החדשים ואחה"ע בועדת הבחירות
דוד רמז אחה"ע לוי ויניק
אחה"ע
טברסקי
הפה"צ
צבי יהודה
הפה"צ
מנחם אלקינד
גדוד העבודה: מ-1928 ברוסיה
גרשון פינברג
אחה"ע,פועלי הדפוס בת"א
ברל כצנלסון ז"ל
אחה"ע
אברהם קריווצקי ז"ל
אחה"ע: כנרת
יעקב אפטר
הפועל הצעיר: דגניה
ברוך מאיר
אחה"ע:גדוד העבודה: מ-1923 ברוסיה
א.מ. קולר
אחה"ע: גן שמואל
בנימין דרור
השוה"צ
מאיר יערי
השוה"צ
י. שפינצק
הפה"צ
דוד צירקי
אחה"ע קבוצת הר הכרמל
דוד הורוויץ
השומר הצעיר