לינקים - קישורים למאמרים, ספרים, דפי אינטרנט, וכתבים שונים שנכתבו והתפרסמו אודות נתן חרובי ופועלו

שם המקור וקישור תאור רשומה
דימיון הקומונה הכללית של פועלי ארץ-ישראל ומשמעותו מאת: מרגלית, אלקנה הישג היסטורי בתמורותיו, ההתיישבות הקיבוצית והמושבית 1910-1900 [מכון בן-גוריון לחקר ישראל, אוניברסיטת באר-שבע; יד טבנקין; יד יערי; אונירסיטת תל-אביב] 2006  
מאמר מתוך הספר "אנשי העליה השניה"
קישור לטקסט המוקלד
מאמר על נתן חרובי ופועלו, מתוך הספר "אנשי העליה השניה" | הוצאה ..... | שנת ....... 1_1_10
איך סוללים כביש מאמר על סלילת כביש טבריה-צמח באתר של מוזיאון "בית יגאל אלון"  
חמרה מאמר על עלייתה של חמארה באתר של מוזיאון "בית יגאל אלון"  
נתן חרובי על נתן חרובי באתר של מוזיאון "בית יגאל אלון"  
"במחנה נחל" גליון מס' 10 (140), 1 ביולי 1963
חלק א' | חלק ב' | חלק ג' (צילום הכתבה)
טקסט הכתבה מוקלד
כתבה נרחבת ב"במחנה נחל" על תחילת דרכו של מפעל סלילת הכבישים בארץ, בראשיתם כביש טבריה - צמח  
"יוצר החשמל בארץ-ישראל"
"כביש טבריה - צמח"
קטע ממאמר בעיתון "דבר" 22.12.1961
2_1_8
     
     
 
 

Haruvi Archive

© All right reserved for the Haruvi family