אינדקס דמויות - דמויות אשר מופיעות בHaruvi Archive, דמויות שעיצבו את תקומת העם היהודי במדינת ישראל

  דמויות תאור רשומה תמונה  
  נתן חרובי "פרקי חיים"
התארגנות להתישבות בחמרה - ממייסדי חמרה, בין אחרוני הנוטשים
מכתב ממשה שפירא לנתן חרובי
עדות של משה שפירא על עזיבת חמרה - . "במעלה" (102)5 ו (103)6, 15 במרס, 29 במרס 1935
המשרד לעבודות ציבוריות | המשרד המאוחד - נבחר להנהלת המשרד
נשלח ע"י נתן חרובי למרכז לעבודות צבוריות ובנין – מנהל משרד לעבודות ציבוריות בירושלים, 14.9.25
דרך במדבר - סיפורו של סולל-בונה. מאת: שלמה שבא
בטרם היות הכפר (יחזקאל)
ראשית השיווק החקלאי המאורגן - ונסיונות ייצוא ראשונים. מתוך ספר "אנשי העלייה השנייה". כרך ה' בשנת 1972
דיווח של נתן חרובי במכתב למשפחה על מטען פירות וירקות מרשים בדרך לאירופה - 1925
חוזה בין נציגי המרכז החקלאי להנהלה הציונית - לשיווק תוצרת הישובים החקלאיים לחו"ל - 1926
אישור החוזה בין נציגי המרכז החקלאי להנהלה הציונית - לשיווק תוצרת הישובים החקלאיים לח"ל - 1926
כתבה בעיתון דבר על יצוא הירקות ופירות לאירופה, מספר ימים לאחר קבל הטלגרמה מנתן חרובי - 1926
"המשביר" הצעה למדור המחלקה לתוצרת - מאת: נתן חרובי - 1926
ויסות התוצרת החקלאית, הפניית החקלאים לגידולים כדאיים יותר - 1926
שוקי חוץ לארץ לביכורי הירקות שלנו
שכונת בורוכוב - מזכרונות חוה חרובי
1_1_1 1_3_1
1_3_6
1_3_6a
1_4_1
1_4_5 2_1_2
2_2_1
2_3_1
2_3_2
2_3_3
2_3_5
2_3_6a
2_3_7
2_3_8
2_3_9
3_2_12
נתן חרובי
חרובי חוה מתוך 17 המתיישבים בחמרה - אמצע ספטמבר 1919
דרך במדבר - סיפורו של סולל-בונה. מאת: שלמה שבא
שכונת בורוכוב - מזכרונות חוה חרובי
1_3_9
2_1_2
3_2_12
חוה חרובי
גרפינקל יוסף התארגנות להתישבות בחמרה -ועד הקבוצות בגליל העליון
המשרד לעבודות ציבוריות | המשרד המאוחד
דרך במדבר - סיפורו של סולל-בונה. מאת: שלמה שבא
1_3_1
1_4_1
2_1_2
 
שפירא משה התארגנות להתישבות בחמרה - ממייסדי חמרה, בין אחרוני הנוטשים
מכתב ממשה שפירא לנתן חרובי
עדות של משה שפירא על עזיבת חמרה - "במעלה" (102)5 ו (103)6, 15 במרס, 29 במרס 1935
1_3_1
1_3_6
1_3_6a
 
אברהם הרצפלד שליח הועד המרכזי של הסתדרות הפועלים החקלאית
התעניין עם טרומפלדור לגבי הנסיבות של עזיבת חמרה
ב-4 בינואר, נפגש במטולה, בביתו של האיכר בקמן, עם כמה מחברי חמארה, קיבל דו"ח מפורט מנתן חרובי.
כביש טבריה-צמח

חוזה בין נציגי "המרכז החקלאי" להנהלה הציונית - לשיווק תוצרת הישובים החקלאיים לחו"ל - 1926
1_3_1
1_3_6a
1_3_6b
2_1_1
2_1_10
2_3_3
אברהם הרצפלד
חיים מרגלית קלוריסקי התארגנות להתישבות בחמרה - נציג חברת יק"א בצפון
עננים בשמי הגליל העליון - קטע מתוכנית: שודר ב"קול ישראל"
עלייתנו לחמרה - מתוך יומנו של נתן חרובי
ארבעים שנה אחרי...
בטרם היות הכפר (יחזקאל)
1_3_1
1_3_7
1_3_8
1_3_9
2_2_1
חיים מרגלית קלוריסקי
אהרון טריפון התארגנות להתישבות בחמרה - פקיד חברת יק"א ב- "מטולה"
עננים בשמי הגליל העליון - קטע מתוכנית: שודר ב"קול ישראל"
1_3_1
1_3_7
 
שניאור שפושניק בין חמרה לכפר גלעדי
עדות של נתן חרובי על עזיבת חמרה ועזיבת תושבי הישובים לכיוון לבנון
1_3_5
1_3_8a
 
האיכר בקמן (ממטולה) ב-4 בינואר, התכנסו במטולה, בביתו של האיכר בקמן, כמה מחברי חמארה עם אברהם הרצפלד 1_3_6b  
מאיר קוזלובסקי בין חמרה לכפר גלעדי 1_3_5  
נתן ז'ולטי (זהבי), בין חמרה לכפר גלעדי 1_3_5  
חנקין יהושע התארגנות להתישבות בחמרה
עדות של נתן חרובי על עזיבת חמרה ועזיבת תושבי הישובים לכיוון לבנון
1_3_1
1_3_8a
 
ברל כצנלסון
כביש טבריה-צמח
דרך במדבר - סיפורו של סולל-בונה. מאת: שלמה שבא
כביש טבריה-צמח
1_3_4
2_1_1
2_1_2
2_1_10
ברל כצנלסון
אהרון בן-ברק בין חמרה לכפר גלעדי 1_3_5  
פינשטין מכתב ממשה שפירא לנתן חרובי 1_3_6  
חיים ברוך מכתב ממשה שפירא לנתן חרובי 1_3_6  
שולמין מכתב ממשה שפירא לנתן חרובי 1_3_6  
אהרון בן-ברק ביקר בחמארה בחודש דצמבר 1919 1_3_6a  
דוד דוברינסקי מאחרוני חמרה, התפנה לתל חי ולא למטולה כמו האחרים 1_3_6a  
פ. בן-יוכבד נפילת חמרה 1_3_6a  
יוסף ברץ נפילת חמרה 1_3_6a  
יוסף טרומפלדור נפילת חמרה
אחד מחברי התגבורת שנשלחו מתל-חי לחמרה
1_3_6a
1_3_6b
יוסף טרומפלדור
פנחס רוטנברג כביש טבריה-צמח
דרך במדבר - סיפורו של סולל-בונה. מאת: שלמה שבא
'יוצר החשמל בארץ-ישראל' - קטע ממאמר בעיתון 'דבר' 29.12.1961
בדרך לסגירת ההתקשרות לסלילת כביש טבריה - צמח, מכתב ל"ועד הצירים" מאת נתן חרובי ואברהם הרצפלד בשם ההסתדרות החקלאית
2_1_1
2_1_2
2_1_8
2_1_17
פנחס רוטנברג
ושמואל יבניאלי כביש טבריה-צמח
דרך במדבר - סיפורו של סולל-בונה. מאת: שלמה שבא
2_1_1
2_1_2
 
אמיר פייסל עננים בשמי הגליל העליון - קטע מתוכנית: שודר ב"קול ישראל" 1_3_7  
שמואל פייגלין עדות של נתן חרובי על עזיבת חמרה ועזיבת תושבי הישובים לכיוון לבנון
1_3_8a  
סיר מקדונלד ראש מחלקת העבודות הציבוריות בממשלת המנדט - כביש טבריה - צמח 2_1_1  
רוטשילד דרך במדבר - סיפורו של סולל-בונה. מאת: שלמה שבא 2_1_2  
רמז דוד דרך במדבר - סיפורו של סולל-בונה. מאת: שלמה שבא 2_1_2  
טבנקין יצחק דרך במדבר - סיפורו של סולל-בונה. מאת: שלמה שבא 2_1_2  
אהרן תומשוב דרך במדבר - סיפורו של סולל-בונה. מאת: שלמה שבא 2_1_2  
יקותיאל בהרב המזכיר של רוטנברג היושב בירושלים
'יוצר החשמל בארץ-ישראל' - קטע ממאמר בעיתון 'דבר' 29.12.1961
2_1_2
2_1_8
 
אליעזר בוטלר דרך במדבר - סיפורו של סולל-בונה. מאת: שלמה שבא 2_1_2  
דוקטור יוסף אשרמן דרך במדבר - סיפורו של סולל-בונה. מאת: שלמה שבא - הופקד מטעם הנרייטה סולד ו'הדסה' על בריאות העובדים 2_1_2  
דוד-בלוך בלומנפלד דרך במדבר - סיפורו של סולל-בונה. מאת: שלמה שבא 2_1_2  
הריסון דרך במדבר - סיפורו של סולל-בונה. מאת: שלמה שבא - הממונה על הכביש מטעם הממשלה ישב בטבריה 2_1_2  
רייך שמעון דרך במדבר - סיפורו של סולל-בונה. מאת: שלמה שבא 2_1_2  
קופלביץ-אלמוג יהודה דרך במדבר - סיפורו של סולל-בונה. מאת: שלמה שבא 2_1_2  
ישראל שוחט המשרד לעבודות ציבוריות | המשרד המאוחד - נבחר להנהלת המשרד
דרך במדבר - סיפורו של סולל-בונה. מאת: שלמה שבא
1_4_1
2_1_2
 
לנדוברג יצחק דרך במדבר - סיפורו של סולל-בונה. מאת: שלמה שבא 2_1_2  
דב הוז המשרד לעבודות ציבוריות | המשרד המאוחד - נבחר להנהלת המשרד
דרך במדבר - סיפורו של סולל-בונה. מאת: שלמה שבא
1_4_1
2_1_2
 
ש. יבניאלי כביש טבריה-צמח 2_1_10  
יצחק לנדסברג (יצחק שדה) כתבה נרחבת ב"במחנה נחל" על תחילת דרכו של מפעל סלילת הכבישים בארץ, בראשיתם כביש טבריה - צמח 2_1_29  
טברסקי נחום המשרד לעבודות ציבוריות | המשרד המאוחד - נבחר להנהלת המשרד 1_4_1  
דוד סברדלוב המשרד לעבודות ציבוריות | המשרד המאוחד - נבחר להנהלת המשרד 1_4_1  
מאיר רוטנברג המשרד לעבודות ציבוריות | המשרד המאוחד - ועד הצירים 1_4_1  
אליאש המשרד לעבודות ציבוריות | המשרד המאוחד - ועד הצירים 1_4_1  
גליקין "פרקי חיים" מאת נתן חרובי - מנהל חוות מגדל 1_1_1  
יעקב זמדויס "פרקי חיים" מאת נתן חרובי - בן דודו של נתן חרובי, הגיע למגדל ב1910 1_1_1  
אליעזר שוחט "פרקי חיים" מאת נתן חרובי - בן דודו של נתן חרובי, חבר מרכז ארגון "החורש" 1_1_1  
ולקנסקי "פרקי חיים" מאת נתן חרובי - בן דודו של נתן חרובי 1_1_1  
האגרונום אטינגר בטרם היות הכפר (יחזקאל) - עמד בראש מחלקת ההתיישבות, המליץ בפני הקונגרס על יסוד מושב העובדים
2_2_1  
היביש יואל מתוך 17 המתיישבים בחמרה - אמצע ספטמבר 1919
"עלייתנו" (כפר יחזקאל)
1_3_9
2_2_1
 
לוי שקולניק (אשכול) חוזה בין נציגי "המרכז החקלאי" להנהלה הציונית - לשיווק תוצרת הישובים החקלאיים לחו"ל - 1926 2_3_3
 
אליעזר יפה ראשית השיווק החקלאי המאורגן - ונסיונות ייצוא ראשונים. מתוך ספר "אנשי העלייה השנייה". כרך ה' בשנת 1972
1926 מתמנה למנהל "תנובה" מוסד חדש ליד "המשביר"
2_3_1  
נחום תשבי אישור החוזה בין נציגי "המרכז החקלאי" להנהלה הציונית - לשיווק תוצרת הישובים החקלאיים לח"ל - 1926
מזכיר לענייני מסחר ותעשיה מטעם ההנהלה הציונית בארץ ישראל
2_3_5  
אייזנשטיין מתוך 17 המתיישבים בחמרה - אמצע ספטמבר 1919 1_3_9  
מזרחי אליהו מתוך 17 המתיישבים בחמרה - אמצע ספטמבר 1919 1_3_9  
בן דוד טוביה מתוך 17 המתיישבים בחמרה - אמצע ספטמבר 1919 1_3_9  
גיטלמן מתוך 17 המתיישבים בחמרה - אמצע ספטמבר 1919
1_3_9  
גיטלמן שושנה מתוך 17 המתיישבים בחמרה - אמצע ספטמבר 1919 1_3_9  
דובראסקי דוד מתוך 17 המתיישבים בחמרה - אמצע ספטמבר 1919 1_3_9  
רובין מתוך 17 המתיישבים בחמרה - אמצע ספטמבר 1919 1_3_9  
       
היביש יוכבד מתוך 17 המתיישבים בחמרה - אמצע ספטמבר 1919 1_3_9  
מלמד דוד מתוך 17 המתיישבים בחמרה - אמצע ספטמבר 1919 1_3_9  
סורוצקי צפורה מתוך 17 המתיישבים בחמרה - אמצע ספטמבר 1919 1_3_9  
מזרחי רבקה מתוך 17 המתיישבים בחמרה - אמצע ספטמבר 1919 1_3_9  
       
 
   

Haruvi Archive

© All right reserved for the Haruvi family