מקורות

שם המקור ולינק תאור
דימיון הקומונה הכללית של פועלי ארץ-ישראל ומשמעותו
מאת: מרגלית, אלקנה הישג היסטורי בתמורותיו, ההתיישבות הקיבוצית והמושבית 1910-1900
עמוד: 130 - 134
המכתב בארכיון תנועת העבודה, 121_IV, תיק 3. המכתב בארכיון תנועת העבודה
א.צ.מ., L3/248; כך גם ב"הפועל הצעיר", שנה י"ג, גליון מספר 13, 11 בינואר 1920 הבריחה ממטולה, זכרונות של שמואל פייגלין - איש מטולה, עמ' קכ"ג. שמות של חברי קבוצת חמארה, קבוצת מטולה ואיכרים שנמלטו
"במחנה נחל" גליון מס' 10 (140), 1 ביולי 1963
חלק א' | חלק ב' | חלק ג' (צילום הכתבה)
טקסט הכתבה מוקלד
כתבה נרחבת ב"במחנה נחל" על תחילת דרכו של מפעל סלילת הכבישים בארץ, בראשיתם כביש טבריה - צמח
"בדרך לא סלולה" - הלל דן 1963 עמוד 25 - נתן חרובי, כיום תושב גבעתיים. חרובי גילה תבונה בדרך הגדלת פריון הקבוצות. ...
"אנשי העליה השניה" - פרקי זכרונות כרך 5 - יעקב שרת, נחמן תמיר עמוד 89 - נתן חרובי עליתי ארצה בשנת תרם״ח, 1908 . ... חרובי
עמוד 93 - לכבישים" נתן חרובי ...
אגרות ב. כצנלסון - 1984 עמוד 246 - מתוך יחסי שכנות, גן ליד גן, נושא ונותן ב. ב. עם נתן חרובי בשאלות ירקנות, בציוניו 
ב״רשימות העבודה, כנרת״ : ענין לו לקבל מידי נתן את שיעור ההכנסה של עגבניות ...
פרשת תל חי - נחום רוגל עמוד 88 - ... [נתןחרובי נסע ליש. עשיתם צעדים?׳ אה״ע, ^- 312 , תיק 1 . חרובי יצא ליפו, 
מטעם כל ארבע הקבוצות, בשבת, כ״א בכסלו ( 13.12.1919 ). ...
על שפת אגם סואן - 1985, מוקי צור, אהרן ישראלי
עם עובד
עמוד 148 - את מכתבך ע״י ח׳ נתן חרובי קבלתי. לה׳ חרובי אין זמן לחכות הרבה, הוא אץ לדרכו לשוב 
לכנרת. ... שטח הקרקע שנחוץ לקבוצת חרובי אינו בנמצא בראש פינה. ...
הרצפלד מספר כרך 2 - 1974
אהרון ישראלי, מוקי צור
עמוד 138 - בינתים נפטר נתן חרובי ואף שמעון בן־צבי הלך לעולמו — התייתמנו והתייתמתי. עוד 
בחייו של נתן חרובי נכנס כעוזר לפעולות המוסד, ...
תל-חי: חזית בלי עורף - 1979, נחום רוגל עמוד 82 - כתב נתן חרובי, כנראה בתחילת חודש דצמבר 1919 — ״מצבנו הפוליטי אינו טוב ביותר. אנו 
נמצאים בגבול צרפת, ה״שריף״ ואנגליה. ...
טבנקין בארץ ישראל - יד טבנקין 2003, ברוך כנרי עמוד 40 -  מכתב בלי תאריך, חתום על ידי נתן חרובי, מטובי הפועלים של העליה השניה, ... בשם 
ועד־ההגירה, כנרת, נתן חרובי. 5 ובעיני ברנר מצטייר מצבם של הגולים כך: ״קבוצת ...
הישג היסטורי בתמורותיו - 2006, יוסף גורני, אביגייל פז-ישעיהו עמוד 131 - נתן חרובי ממנהלי הכביש (טבריה-צמח) מציין, כי קשה להשיג פועלים ... כי הצדק עם נתן חרובי שדרש: 
הנהלה ...
תולדות עין חרוד - כרך 1, 1971, אהרון ינאי ההסתדרות החקלאית של אחה"ע מסרה יפוי-כוח לחבר נתן חרובי לחתום על חוזה נוטריוני לביצוע עבודות בכביש טבריה-צמח, שהסתכמו בסך 30,000 לי"מ. הלה סידר לעצמו, לפני גשתו לחתום על החוזה, קורס מזורז ואוריגינלי בהלכות סלילה ומינהל.
Roots, נושא 1, 1979 מכון טבנקין עמוד 28 - נתן חרובי ממנהלי הכביש מציין, כי קשה להשיג פועלים ... כי הצדק עם נתן חרובי שדרש 
הנהלה ...
כתבים ודברים, בנציון ישראלי, 1955 עמוד 84 - עם בואו של צבא גרמני לארץ רבתה הדרישה לירקות ועלו המירים, זה עודד ועורר קבוצות ובודדים לגידול ירקות. הסתדרה קבוצת ירקנים - נתן חרובי, ...
אגרות ב. כצנלסון כרך 2, 1961, ברל כצנלסון עמוד96, עמוד 98, עמוד 180, עמוד 295
שרמן, נתן חרובי, חנה מייזל - למסור איש איש ... נוגע נתן חרובי - מראשוני ...
הפרוטוקולים של הועד הפועלת המועצה והועידה, כרך 2, חיים גולן, 1993 עמוד 89 - רמז: אינו יודע כמה ענייני ההסתדרות החקלאית מחייבים את כניסת נתן חרובי למושב ... 
העיקר שאינני מוצא מי יוכל עכשיו למלא את מקומו של נתן. ...
עמוד 53, עמוד 172
היוצאים אל ארץ צפון: ראשיתן של קבוצות הפועליםב...
1987, נחום רוגל
עמוד 130 - חרף הסימנים המדאיגים המשיכו המתיישבים בעבודתם, בתקווה כי הרעה שפגעה בכפרי הנוצרים תפסח עליהם. בתחילת דצמבר 1919 כתב נתן חרובי ...
עמוד 168 - שמותיהם של נתן וחוה חרובי. ... נתן חרובי חוה כהן יהודית X מלמוד דוד X מזרחי 
רבקה X צפורה ...
עמודים נוספים: 124ת 126-132, 134, 135
יהדות זמננו, כרך 2, אונ. העברית | מכון יהדות זמננו 1984 עמוד 290 - על הקשיים לארגן הגנה־עצמית ושמירה במטולה כתב נתן פרנקל״: ולשמור . ... על התחרות 
בין שליח ״אחדות העבודה״ נתן חרובי ...
Asupot - Histadrut ha-kelalit shel ha-ovdim ha-Ivrim
be-Erets-Yiśrael.
Archives and Museum of the Jewish Labour Movement‏
עמוד 65 - מושב של חרובי - הכוונה לכפר יחזקאל, שבארגונו טיפל אז נתן חרובי...
עמוד 59 (גליונות 13-14) -  נתן היה "בלתי חוקי" ולא נכנס בתקציב השנה. ... נתן חרובי...
דברים - כרך 2, יצחק טבנקין 1967 עמוד 470
נקודת צפיתת - נורית גרץ 1987 אזכור של מגדלי ירקות אחרים שניהלו רשימות עבודה נמצא אצל כצנלסון במקומות אחדים : 
נתן חרובי - כ״רשימות העבודה״, שם, עמ׳ 312 : פרידה כצנלסון (לימים חומסקי) ...
קומונה, חברה ופוליטיקה: גדוד העבודה על שם יוסף טרומפלדור בארץ-ישראל - עם עובד 1980 עמוד 55 - נתן חרובי ודומיהם שאתם נפגשו החלוצים הצעירים בשלבים הראשונים של ...
עמוד 92 - נתן חרובי ממנהלי הכביש מציין, כי קשה למצוא פועלים לכבישים, למרות שלארץ באו מאות פועלים ...
עמוד 95 - והרי עדות אחת מני רבות של מנהלי העבודה: במכתבו של בהרב מן ה - 27.10.1920 אל נתן חרובי ...
מגדל: מושבה לחוף כנרת - יואב רגב 2005 עמוד 36 - הוא שיגר את נתן חרובי לדמשק, ...
"הסולל" - יד טבנקין עמוד 102 - לינק
   

Haruvi Archive

© All right reserved for the Haruvi family