נתן חרובי
"דומני שטרם התנערנו דיינו מקורי חלום נשגב כדי לבטא ולמצות את אשר התרחש עמנו ועם מדינתנו מאז ועד היום. ספק אם קם האדם שיוכל לתאר את התקופה באופן חד ומרוכז, אשר יגל את המסתורין של שנוי כביר זה, של המעשה רב הכוח והעל אנושי שהתחולל.
בסקרי את הדרך מיום דרכה כאן כף רגלי לראשונה ומאסרי על ידי התורכים הריני כאילו מדמיין בהקיץ.
אשרי ואשרינו שזכינו לכך"
.

ט"ו באב תשכ"ב, 1962
נתן חרובי

נתן חרובי בחזרה לכביש טבריה צמח
בשנים 1904 - 1914 הגיעו לארץ ישראל מרוסיה למעלה מ 35,000 עולים. היו אלה אנשי "העלייה השניה" איש לא שיגר אותם לארץ ישראל ומאחוריהם לא עמד כל ארגון, אולם הם חוללו את המפנה המכריע במפעל התחייה הלאומית בארץ ישראל.

© כל הזכויות שמורות למשפחת חרובי